Політика щодо обробки персональних даних

1. Загальні положення політики обробки персональних даних

«Політика обробки персональних даних Користувача Інтернет сайту складена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», визначає порядок обробки всіх персональних даних Користувача і заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних Користувача, Інтернет сайту ПП ВКФ «Полімер»(далі – Оператор)».

1.1 ГГоловним завданням Оператора і умовою здійснення своєї діяльності, є дотримання прав і свобод людини і громадянина України при обробці його персональних даних, як користувача Інтернет ресурсу https://pkf-polymer.com, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту , а також сімейну таємницю.

1.2 Дана політика Оператора щодо обробки персональних даних Користувача (далі – Політика) застосовується до всієї можливої ​​інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://pkf-polymer.com.

2. Основні поняття і терміни, які використовуються в Політиці обробки персональних даних

Автоматизована обробка персональних даних – це обробка персональних даних Користувача Інтернет ресурсу за допомогою засобів обчислювальної техніки, а саме за допомогою: ПК, смартфонів і серверів;

Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних Користувача Інтернет ресурсу (винятком є ​​випадки, коли обробка персональних даних необхідна для уточнення персональних даних Користувача);

Веб-сайт, Інтернет ресурс – Графічний та інформаційні матеріали, а також програми для Електронних обчислювальних Машин, смартфонів і баз даних, які забезпечують доступність за мережевою адресою https://pkf-polymer.com в мережі Інтернет;

Інформаційна система персональних даних — сукупність персональних даних містяться в базах даних (БД), які забезпечують обробку інформації за допомогою різних технологій і технічних засобів, а також пристроїв;

Знеособлення персональних даних – ряд дій, в результаті яких без додаткової інформації неможливо визначити приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних;

Обробка персональних даних — будь-яка операція (дія) або сукупність операцій (дій), яка відбувається з за допомогою засобів автоматизації або без використання даних коштів при роботі з персональними даними Користувача, включаючи збір інформації, її запис, систематизацію, накопичення, зберігання, оновлення, зміна, вилучення, використання, передача (поширення, надання доступу до інформації), знеособлення, блокування, видалення або повне знищення персональних даних Користувача;

Оператор – юридична або фізична особа, а також державний орган, муніципальний орган, які самостійно або спільно з іншими особами організовують або здійснюють обробку персональних даних Користувача, а також визначають цілі обробки персональних даних Користувача, їх склад, який підлягає обробці, або операції, які здійснюються з персональними даними;

Персональні дані –інформація про Користувача, яка відноситься прямим або непрямим чином до певного Користувачеві веб-сайту http://pkf-polymer.com;

Користувач – будь-який відвідувач Інтернет ресурсу https://pkf-polymer.com;

Надання персональних даних – ряд дій, спрямованих на розкриття персональних даних Користувача певній особі або декільким особам;

Поширення персональних даних – дії, які спрямовані на розкриття або передачу персональних даних Користувача певній особі або декільком особам, для ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб. Також оприлюднення персональних даних в ЗМІ, розміщення або поширення в інформаційних і телекомунікаційних мережах або надання доступу будь-яким іншим способом до персональних даних;

Транскордонна передача персональних даних Користувача – має на увазі передачу персональних даних на територію іноземних держав, органу влади іноземних держав, або якійсь іноземній фізичній або юридичній особі;

Знищення персональних даних Користувача – дії або операції, в результаті яких безповоротно знищуються персональні дані з неможливістю надалі відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних або в результаті яких знищуються носії персональних даних в тому числі і матеріальні.

3. Оператором обробляються наступні персональні дані Користувача:

3.1 ПІБ (Прізвище, ім’я, по батькові);

3.2 Адреса електронної пошти;

3.3 Контактний номер телефону;

3.4 Адреса фактичного місця проживання або реєстрації Користувача за місцем проживання або місця перебування в даний момент часу;

3.5 За допомогою сервісів Інтернет статистики (наприклад, як Google Analytics або будь-яких інших) на Інтернет сайті може відбуватися збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в тому числі файлів «cookie»).

3.6 Далі загальним поняттям Персональні дані всі перераховані вище дані об’єднані в роботі терміном «Політики».

4. Цілі обробки персональних даних Користувача

4.1 Метою обробки персональних даних Користувача – є укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів.

4.2 Оператор в праві відправляти Користувачеві повідомлення про спеціальні пропозиції, нові товари, виробах, продуктах і послугах, а також різні події. Користувач в будь-який момент часу може відмовитися від отримання такого роду інформаційних повідомлень, відправивши Оператору лист, з електронної поштової адреси, який використовувався для реєстрації на сайті https://pkf-polymer.com, на адресу електронної пошти Оператора shop@pkf-polymer. com з позначкою «Відмова від нових повідомлень про спеціальні пропозиції, товари, виробах, продуктах і послугах».

4.3 Зібрані за допомогою сервісів Інтернет статистики Знеособлені дані користувачів служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, для подальшого поліпшення якості змісту сайту і його сервісів.

5. Правові підстави обробки персональних даних Користувача

5.1 Всі персональні дані Користувача Оператор обробляє в разі їх заповнення або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://pkf-polymer.com.Користувач підтверджує свою повну згоду з цією політикою, заповнюючи відповідні форми або відправляючи свої персональні дані Оператору.

5.2 Оператор обробляє персональні дані Користувача в разі оформлення Замовлення в телефонному режимі, заповнюючи форми в базі даних клієнтів Інтернет магазину https://pkf-polymer.com.

5.3 Оператор може обробляти знеособлені дані про Користувача в тому випадку, якщо дана функція дозволена в настройках Інтернет браузера Користувача (включаються збереження файлів «cookie», а також використання технології JavaScript, або інших необхідних Оператору технологій для нормального функціонування Інтернет сайту).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних Користувача

6.1 Шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних в повному обсязі, які обробляються Оператором, забезпечується безпека персональних даних Користувача.

6.2 Оператор вживає всіх можливих заходів безпеки, що виключають доступ до персональних даних сторонніх осіб, а також гарантує збереження персональних даних Користувача.

6.3 Оператор гарантує, що Персональні дані Користувача ні при яких обставинах не будуть передаватися третім особам. Винятком є ​​випадки, пов’язані з виконанням чинного законодавства України.

6.4 У тому випадку, якщо Користувач виявив неточності в своїх персональних даних, то він може актуалізувати їх самостійно, в Особистому Кабінеті облікового запису на сайті https://pkf-polymer.com, або шляхом направлення Оператору повідомлення з адреси електронної пошти, на яку реєструвалася обліковий запис, на адресу електронної пошти Оператора shop@pkf-polymer.com з позначкою «Актуалізація невідповідності персональних даних».

6.5 Терміни обробки персональних даних Користувача є необмеженими. Свою згоду на обробку персональних даних Користувач може в будь-який момент відкликати, направивши Оператору повідомлення з адреси електронної пошти, на яку реєструвався обліковий запис, на електронну адресу Оператора shop@pkf-polymer.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних»..

7. Транскордонна передача персональних даних Користувача.

7.1 До початку здійснення транскордонної передачі персональних даних Користувача, Оператор зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснити передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

7.2 У тому випадку, якщо планується транскордонна передача персональних даних Користувача на територію іноземної держави, яке не відповідає зазначеним вище вимогам, то Оператору необхідна наявність згоди суб’єкта персональних даних в письмовій формі на здійснення транскордонної передачі його персональних даних.

8. Прикінцеві положення Політики

8.1 1 Користувач має право отримати на роз’яснення будь-яких питань які його цікавлять, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти з адреси електронної пошти, на яку реєструвався обліковий запис, на електронну поштову скриньку shop@pkf-polymer.com..

8.2 Даний документ відображає будь-які зміни політики обробки персональних даних Користувача. Дія Політики безстрокова до її оновлення новою версією.

8.3 3 У мережі Інтернет за адресою http://pkf-polymer.com/privacy-policy у вільному доступі розташована актуальна версія Політики щодо обробки персональних даних